WYNIKI

Metodologia

Partnerzy projektu EATI opracowali metodologię wspierającą uznawanie, zatwierdzanie i certyfikację kompetencji dorosłych zdobytych nieformalnie lub poprzez osobiste doświadczenia w pracy. Metodologia w dużej mierze skoncentrowana jest na nauce zdobywanej w różnych krajach europejskich, w kontekstach nieformalnego uczenia się. W kontekście edukacji dorosłych umożliwia ona opracowanie i wdrożenie atrakcyjnych i motywujących mechanizmów, które umożliwią uznawanie, zatwierdzanie i certyfikowanie kompetencji nabytych przez całe życie. Jest to kompleksowa i przekrojowa metodologia dla wszystkich podmiotów pracujących z dorosłymi, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, w kierunku powszechnej certyfikacji

Podręcznik

W ramach projektu EATI został wykonany podręcznik metodologiczny “Bilans kluczowych kompetencji w zakresie powszechnej szkolnej certyfikacji”, zawierający przewodnik dla profesjonalistów zajmujących się edukacją dorosłych. Podręcznik oferuje specjalne narzędzia do uznawania kompetencji dorosłych i będzie podstawą pracy dla podmiotów działających w tej dziedzinie.

Badanie pilotażowe


Podręcznik „Bilans kompetencji kluczowych dla powszechnej certyfikacji szkół” został przetestowany na grupie dorosłych w ramach badania pilotażowego w celu zweryfikowania jego ogólnej wydajności i skuteczności.