WYNIKI

Metodologia


Partnerzy projektu EATI stworzą metodologię wspierającą uznawanie, zatwierdzanie i certyfikację kompetencji dorosłych zdobytych nieformalnie lub poprzez osobiste doświadczenia w pracy. Metodologia w dużej mierze skoncentruje się na nauce zdobywanej w różnych krajach europejskich, w kontekstach nieformalnego uczenia się. W kontekście edukacji dorosłych ma ona przyczynić się do opracowania i wdrożenia atrakcyjnych i motywujących mechanizmów, które umożliwią uznawanie, zatwierdzanie i certyfikowanie kompetencji nabytych przez całe życie. Będzie to kompleksowa i przekrojowa metodologia dla wszystkich podmiotów pracujących z dorosłymi, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, w kierunku powszechnej certyfikacji.

Podręcznik

W ramach projektu EATI zostanie wykonany podręcznik metodologiczny “Bilans kluczowych kompetencji w zakresie powszechnej szkolnej certyfikacji”, zawierający przewodnik dla profesjonalistów zajmujących się edukacją dorosłych. Podręcznik będzie oferował specjalne narzędzia do uznawania kompetencji dorosłych i będzie podstawą pracy dla podmiotów działających w tej dziedzinie.

Badanie pilotażowe


Podręcznik “Równowaga kluczowych kompetencji w zakresie powszechnej szkolnej certyfikacji” zostanie przetestowany na podstawie badania pilotażowego z grupą dorosłych, w celu sprawdzenia, czy jego wdrożenie jest skuteczne i efektywne. W celu uzyskania dalszych szczegółów prosimy o dalsze śledzenie projektu.