Raport z badania jakościowego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

Specyfiką Polski jest jeden z najniższych w UE i na świecie odsetek osób dorosłych z niskim wykształceniem (co najwyżej podstawowym lub gimnazjalnym) – 8,7 proc. populacji w 2016 r., przy czym odsetek ten co roku systematycznie maleje.
Z drugiej strony jednak badania pokazują, że że dorośli w Polsce mają dość niski poziom umiejętności podstawowych: ok. 20 proc. osób dorosłych do 65. roku życia miało poważne problemy z wykorzystaniem tekstów i kalkulacji do radzenia sobie w życiu. Jeszcze słabsze wyniki osiągnięto w zakresie umiejętności cyfrowych (komputerowych i internetowych) – 56 proc. osób dorosłych do 74. roku życia nie miało żadnych kompetencji lub prezentowało bardzo niskie.

Dowiedz się więcej. Zapoznaj się z bardzo ciekawym raportem z badań

https://epale.ec.europa.eu/pl/resource-centre/content/raport-z-badania-jakosciowego-w-ramach-projektu-szansa-nowe-mozliwosci-dla?fbclid=IwAR3UmxFQO1fjgbkBtNhvOtJkT5RYK2rwofo1dX-sk7UKjvyoD-3iW_SlZG0

http://czytelnia.frse.org.pl/jak-wspierac-osoby-dorosle-o-niskich-umiejetnosciach-podstawowych/