PARTNERZY

EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L.

EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L. (Portugalia) to szkoła zawodowa, która koncentruje się na kształceniu zawodowym, oferując jednocześnie edukację młodzieży i kursy szkoleniowe, kursy i szkolenia dla dorosłych oraz kursy specjalistyczne V poziomu. Epralima szkoli wykwalifikowanych pracowników (młodzież i dorosłych),budującrelacje między szkołami a instytucjami ekonomicznymi. EPRALIMA ma również bogate doświadczenie w projektach międzynarodowych.

Strona www: www.epralima.com
Email: ct@epralima.pt
Telefon: 0035 1258520327

E-Seniors

E-Seniors (Francja) to pozarządowa organizacja non-profit, która ma na celu zwalczanie e-wykluczenia poprzez zapewnienie dostępu i szkolenia w zakresie ICT osobom starszym i / lub niepełnosprawnym. Jej głównymi celami są: wypełnienie luki cyfrowej między pokoleniami; troska o starszych poprzez zwalczanie izolacji seniorów; tworzenie nowych horyzontów dla efektywnego wykorzystania czasu wolnego. Od początku istnienia E-Seniors organizowała kursy dotyczące korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych dla seniorów w różnych miejscach publicznych. Stowarzyszenie stale otwiera nowe lokalizacje w całym regionie, aby zapewnić “bliską” usługę, która uwzględnia potrzeby jej odbiorców. E-Seniors realizuje zarówno lokalne, jak i europejskie projekty związane z aktywnym starzeniem się i wspierające wolontariat osób starszych.

Strona www: www.eseniors.eu
Email: epstein@free.fr
Telefon: 0033 624396434

Learning for Integration ry

Misją Learning for Integration ry (Finlandia) jest promowanie nauki języków i wrażliwości kulturowej dzieci i młodych migrantów, imigrantów i uchodźców w Finlandii i innych krajach skandynawskich w celu ułatwienia ich integracji z nową kulturą i rozwoju wielokulturowego społeczeństwa. Dzięki solidnym podstawom w nauczaniu języków i tworzeniu materiałów, organizacja dąży do tworzenia świadomości językowej poprzez działania takie jak grupy zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym, grupy wymiany językowej, bezpłatne materiały do nauki języków oraz możliwości eLearningu dla wszystkich grup wiekowych. LFI uczestniczyło w wielu projektach UE dotyczących nauki języków obcych lub imigracji.

Strona www www.lfi.fi
Email: info@lfi.fi
Telefon: 00358 50 353 8653

CIPFP Misericordia

Szkoła zawodowa CIPFP Misericordia (Hiszpania) jest ośrodkiem państwowym zależnym od Ministerstwa Edukacji w Walencji. Wszystkie kierunki edukacyjne, które prowadzi mają oficjalny charakter i są bezpłatne. Uczy 3000 studentów, zatrudnia 160 pełnoetatowych nauczycieli zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym i jest największą szkołą zawodową w całym regionie. CIPFP MISERICORDIA to także centrum oficjalnego e-learningu VET w całym regionie Walencji. Od 2006 roku ośrodek ten oferuje kilka pełnych, uznanych oficjalnie programów e-learningowych.

Strona www: www.cipfp-misericordia.org
Email: secretaria@cipfp-misericordia.org
Telefon: 0034 961 205 920

Foundation AKTYWNI

Fundacja AKTYWNI XXI (Polska) jest organizacją pozarządową. Działa od 2010 r. Głównymi celami fundacji są: kreatywne wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym ich samorozwoju i rozwoju społecznego); wspieranie przedsiębiorstw, współpraca z osobami niepełnosprawnymi, pozostawanie w kontakcie ze społeczeństwami europejskimi i współpraca z podmiotami międzynarodowymi, wspieranie pomysłów i programów dla bezrobotnych. Fundacja organizuje działania dla dorosłych, młodzieży i dzieci z Dolnego Śląska (region Polski).

Strona www: www.aktywni21.org.pl
Email:aktywni21@gmail.com
Telefon: 0048 604497709

VITECO

VITECO (Włochy) jest dostawcą technologii dla szkoleń na odległość. Podstawowa działalność firmy opiera się na kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz opracowywaniu internetowych rozwiązań do wspólnego uczenia się i zarządzania treściami edukacyjnymi. Firma oferuje zintegrowane rozwiązania do nauczania na odległość, od udostępnienia platform e-learningowych do opracowania treści SCORM. VITECO dostarcza kompletne i zintegrowane rozwiązania stworzone dla różnych potrzeb docelowych użytkowników. Doświadczenie firmy w zakresie badań i rozwoju oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych zostało zdobyte dzięki uczestnictwu w kilku projektach europejskich.

Strona www: www.vitecoelearning.eu
Email: www.vitecoelearning.eu
Telefon: 0039 0957463250