O PROJEKCIE

Cele

Projekt EATI koncentruje się na potrzebie posiadania innowacyjnej i wspólnej metodologii dla wszystkich profesjonalistów, którzy pracują w sektorze edukacji i szkoleń dorosłych.
Cele projektu to:

 • Opracowanie bardziej otwartego i elastycznego podejścia do walidacji oraz akredytacji wiedzy i umiejętności dorosłych.
 • Zachęcanie do uczenia się przez całe życie.
 • Pomaganie dorosłym w znalezieniu pracy i byciu aktywnym na rynku pracy.
 • Wspieranie wszystkich podmiotów zajmujących się kształceniem dorosłych i szkoleniami na poziomie krajowym i europejskim.
 • Pośrednio też, podniesienie poziomu zatrudnienia w Europie.

Grupy docelowe

Projekt EATI skierowany jest w szczególności do osób dorosłych oraz osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych.

Z projektu mogą korzystać:

 • Podmioty promujące uczenie się przez całe życie.
 • Osoby pracujące z programami mobilności.
 • Instytuty edukacji dorosłych.
 • Przedsiębiorcy i inkubatory przedsiębiorczości.
 • Agencje pracy.
 • Władze publiczne i decydenci w dziedzinie edukacji.

Produkty Intelektualne

 • Podręcznik metodologiczny “Bilans kluczowych kompetencji w zakresie powszechnego szkolnego certyfikowania”: będzie to przewodnik metodologiczny dla osób zawodowo zajmujących się kształceniem dorosłych.
  Składać się on będzie z szeregu narzędzi do uznawania, zatwierdzania i certyfikowania nieformalnych i poza formalnych umiejętności osób dorosłych, w celu pomocy im na krajowym lub zagranicznym rynku pracy. Metodologia będzie w dużej mierze dotyczyła umiejętności zdobytych w procesie nieformalnego uczenia się w innym kraju europejskim.

 

 • Europejska platforma wsparcia w zakresie uznawania kwalifikacji dorosłych, walidacji i certyfikacji: będzie platformą pedagogiczną i informacyjną skierowaną do osób pracujących w dziedzinie edukacji dorosłych i rozwoju kompetencji dorosłych. Zawierać będzie przydatne informacje i podręcznik metodologiczny  „Bilans kluczowych kompetencji w zakresie powszechnego szkolnego certyfikowania “. Ponadto obszar e-learningu będzie zawierał e-kurs do samokształcenia dorosłych, którzy po ukończeniu go otrzymają certyfikat.