O edukacji pozaformalnej – kompendium wiedzy

Publikacja pokazuje, że uczyć można się niemal w każdej sytuacji, a edukacja, która odbywa się z dala od szkolnych czy akademickich ław, także może służyć naszemu rozwojowi. Edukacja pozaformalna to uznany i coraz bardziej rozpowszechniony sposób zdobywania i rozwijania kompetencji, uczenia się o świecie, o innych, lecz także o sobie samym

Dowiedz się więcej
http://czytelnia.frse.org.pl/media/FRSE_RAY_wartosc-edukacji_www.pdf