Czym jest portfolio w edukacji dorosłych?

Portfolio w zależności od kontekstu posiada wiele określeń. W kontekście doradztwa i walidacji „portfolio” może oznaczać sposób identyfikowania i dokumentowania swoich kompetencji lub przedstawiania dowodów na posiadanie określonych efektów uczenia się.

Portfolio można tworzyć i wykorzystywać w różny sposób. W Estonii portfolio

jest przygotowywane w oparciu o technikę wywiadu STARR. We Flandrii, Holandii i Francji portfolio (pod nazwą dossier) jest zbiorem dokumentów, które są dowodami, że dana osoba osiągnęła określone efekty uczenia się.

Czym jest portfolio w edukacji dorosłych?

Dowiedz się więcej

https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/czym-jest-portfolio-w-edukacji-doroslych