Bilans kluczowych kompetencji w zakresie powszechnej certyfikacji szkolnej

“Bilans kluczowych kompetencji w zakresie powszechnej certyfikacji szkolnej” to wypracowany przez międzynarodowy zespół ekspertów podręcznik metodologiczny, przybliżający współczesne, europejskie podejście do uznawania, walidacji i certyfikacji umiejętności osób dorosłych.

Aby stworzyć ten podręcznik, partnerzy z Portugalii, Hiszpanii, Francji, Polski i Finlandii zebrali, zweryfikowali i przeanalizowali informacje dotyczące kształcenia i szkolenia dorosłych.

Głównym celem tego opracowania jest zachęcenie osób dorosłych do uczestnictwa w procesie certyfikacji kompetencji zdobytych poza systemem formalnej edukacji oraz dostarczenie rozwiązań doradcom. Wypracowane zostało wspólne, międzynarodowe podejście i pokazane narzędzia ułatwiające ten proces.

Podręcznik zawiera m. in.: charakterystyki metodologii uznawania, walidacji i certyfikacji kompetencji dorosłych w pięciu krajach UE, referencje dotyczące szkoleń, przewodnik metodologiczny dla profesjonalistów oraz zestaw narzędzi przygotowujących osoby dorosłe do certyfikacji.

EPRALIMA, podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie badań pilotażowych, zebrał opinie dotyczące zastosowania podręcznika metodologicznego w procesie uznawania, potwierdzania i certyfikacji kompetencji. Grupę docelową tego badania pilotażowego stanowi 8 osób dorosłych, bezrobotnych, które znajdują się w sytuacji wykluczenia społecznego lub są zagrożone wykluczeniem społecznym. Osoby te nie posiadają wykształcenia średniego.

Podręcznik metodologiczny stanowił podstawę pracy trenerów i stażystów w opracowaniu procesu RVCC, jako że zawiera on objaśnienia, wytyczne i praktyczne ćwiczenia dotyczące umiejętności potrzebnych podczas budowania portfolio i walidacji.

Po zakończeniu walidacji umiejętności grupy, grupa trenerów i stażystów omówiła funkcjonalność, użyteczność i wpływ tego dokumentu na cały proces RVCC. Odzew był bardzo pozytywny. Osoby biorące udział w pilotażu stwierdziły, że dokument został przygotowany w sposób łatwy do zrozumienia dla grupy docelowej, zawiera praktyczne narzędzia umożliwiające dorosłym skuteczny monitoring procesu potwierdzania kwalifikacji

Podręcznik “Bilans kluczowych kompetencji w zakresie powszechnej certyfikacji szkolnej” pokazuje różnice, a jednocześnie wspólne podejścia do zagadnienia w różnych krajach Unii Europejskiej. Jest ciekawym i praktycznym materiałem zarówno dla doradców i osób wspierających osoby dorosłe w uznawaniu kompetencji jak i dla samych zainteresowanych tym procesem.

Pobierz podręcznik