TULOKSET

Metodologia

EATI-kumppanuus kehittää metodologiaa tukemaan epämuodollisesti tai henkilökohtaisen tai ammatillisen kokemuksen kautta hankitun pätevyyden tunnistamista, validointia ja sertifiointia. Metodologia keskittyy laajalti eri Euroopan maissa kehitettyyn oppimiseen epämuodollisissa yhteyksissä. Aikuiskoulutuksen alalla sen tarkoitus on edistää parempien ja motivoivampien mekanismien kehitystä ja totutusta koko elämän aikana hankitun pätevyyden tunnistamiselle, validoinnille ja sertifioinnille. Metodologia on kattava ja sovellettavissa kaikkiin aikuisten kanssa toimiviin organisaatioihin, niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, ja sen tavoitteena on universaali sertifiointi.

Opaskirja

EATI-projektissa toteutetaan metodologinen opas “Balance of Key Competences for Universal School Certification” (Avainpätevyyksien tasapaino matkalla universaaliin koulusertifiointiin) aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville ammattilaisille. Opas koostuu työkaluista aikuisten pätevyyden tunnistamiseen ja se toimii perustana tällä alalla toimivien organisaatioiden työlle.

Pilottitutkimus

Metodologista opasta “Balance of Key Competences for Universal School Certification” testataan pilottitutkimuksessa aikuisryhmän kanssa sen varmistamiseksi, että sen toteutus on tehokas. Seuraa projektiamme, jos haluat lisätietoja.