TIETOA PROJEKTISTA

Tavoitteet

EATI-projekti keskittyy tarpeeseen luoda innovatiivinen ja yhteinen metodologia kaikille ammattilasille, jotka työskentelevät aikuiskoulutuksen alalla.

Projektin tavoitteet ovat:

 • Avoimempien ja joustavampien lähestymistapojen kehittäminen aikuisten tietojen ja taitojen validointiin ja akkreditointiin.
 • Aikuisten auttaminen työn löytämisessä ja olemaan aktiivinen työmarkkinoilla.
 • Kaikkien instituutioiden tukeminen, jotka ovat tekemisissä aikuiskoulutuksen kanssa sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.
 • Epäsuoraan nostaa työllisyyden tasoa Euroopassa.

Kohderyhmät

EATI-projekti on kohdistettu aikuisoppijoille ja aikuiskouluttajille. Projektista voivat myös hyötyä suuri määrä yksilöitä ja organisaatioita, esim.

 • Elinikäistä oppimista edistävät instituutiot
 • Teknikot, jotka työskentelevät mobiliteettiohjelmien parissa
 • Aikuiskoulutusinstituutit
 • Yrittäjät ja yrityshautomot
 • Työvoimatoimistot
 • Julkiset viranomaiset ja päätöksentekijät koulutuksen alalla.

Tuotokset

 • Metodologinen opas “Balance of Key Competences for Universal School Certification” (Avainpätevyyksien tasapaino matkalla universaaliin koulusertifiointiin) on suunnattu aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville ammattilaisille ja koostuu työkaluista aikuisten ei-muodollisten ja epämuodollisten taitojen tunnistamiseen, validointiin ja sertifiointiin ja auttaa heitä työmarkkinoilla omassa maassaan ja ulkomailla. Metodologia keskittyy laajalti oppimiseen, joka on kehitetty toisessa Euroopan maassa epämuodollisessa oppimiskontekstissa.

 

 • Eurooppalainen verkkoalusta tukemaan aikuisten taitojen tunnistamisessa, validoinnissa ja sertifioinnissa: tämä on pedagoginen ja informatiivinen alusta, joka on suunnattu aikuiskoulutuksen ja aikuisten pätevyyden kehittämisen parissa työskenteleville yksilöille. Se sisältää “Balance of Key Competences for Universal School Certification” -metodologiaoppaan tutkimista ja latausta varten. Lisäksi e-oppimisalue sisältää hyödyllisen e-kurssin aikuisten itsekouluttautumiseen, josta he saavat lopputodistuksen oppimispolun suorittamisen jälkeen.