EATI-projektin tarkoituksena on kehittää avoimempia ja joustavampia lähestymistapoja ei-muodollisen ja epämuodollisen koulutuksen tunnistamiseen ja validointiin.
Viime vuosikymmeninä työttömyydestä on tullut laajalle levinnyt ongelma Euroopassa. Aikuisten rohkaiseminen työn etsintään validoimalla tai päivittämällä tietojaan ja taitojaan merkitsisi työllistymistason nousua.
Projektin pääasiallinen tavoite on tukea aikuisia laatimalla metodologiaopas ei-muodollisten ja epämuodollisten taitojen ja pätevyyden tunnistamiseen ja aikuisten auttamiseen työmarkkinoilla omassa maassaan tai ulkomailla. Lisäksi projektissa halutaan luoda yhteinen työväline kaikille ammattilaisille, jotka ovat mukana prosessissa opettajina, kouluttajina, yrityksinä, instituutioina, jotka vuokraavat ihmisresursseja. Työkalua sovelletaan itsessään tai osana muita työkaluja, jotka soveltuvat paremmin kunkin instituution tarpeisiin.